tva-logo-website

:: Quan trắc nước mặt

  • qt-nuoc-mat-result

    GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

    Quan trắc nước mặt tự động liên tục là quá trình quan trắc, phân tích các yếu tố tác động lên chất lượng nước trên nguồn nước cần giám sát một cách tự động và liên tục. Từ...