logo-tva
 • quan-trac-nuoc-mat

  QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

  Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
  GIẢI PHÁP QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG
  1. Mô tả tổng quan hệ thống
  + Tủ điện bảo vệ , nhà trạm và cấp nguồn 220 VAC
  + Hệ thống cầu cảng : đảm bảo vị trí lấy mẫu thuận tiện và an toàn và phao lấy mẫu: đảm bảo lấy nước luôn cách mặt sông 0.4 – 0.5 mét
  + Các chỉ tiêu cần quan trắc : COD/BOD, Độ Đục, pH, DO, Ammonium, Nitrate, đo mức nước, độ mặn...
  + Trạm quan trắc đầu ra : kết nối liên tục các chỉ tiêu quan trắc về Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh bằng bộ lập trình (PLC) hoặc bộ truyền GSM / GPRS