logo-tva
  • quan-trac-nuoc-mat

    QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

    Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.GIẢI PHÁP...