tva-logo-website

:: Quan trắc nước mặt

Tin mới nhất
gp-quan-trac-nuoc-sach
Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc...
suntory-2
-  Ngày 27/10/2019 Công ty TNHH Kỹ Thuật TVA nhận được thông báo trúng thầu “ Thiết kế, cung cấp, lắp...
img-8816-compressed
- Hiện tại việc giám sát chất lượng nước sạch liên tục (Online) là một nhu cầu...
quan-trac-duoi-dat
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát...
  • qt-nuoc-mat-result
    Quan trắc nước mặt tự động liên tục là quá trình quan trắc, phân tích các yếu tố tác động lên chất lượng nước trên nguồn nước cần giám sát một cách tự động và liên tục. Từ...