tva-logo-website
page-tu-van-thiet-ke

:: GIẢI PHÁP

 • quan-trac-nuoc-sach-tva

  GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC SẠCH

  Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ...
 • thong-tu-47

  GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT THEO THÔNG TƯ 17/2021/TT-BTNMT

  Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
 • kln-01

  GIẢI PHÁP - THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG

  Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành thiết bị phân tích, TVA Online Solution chuyên cung cấp các giải pháp về quan trắc chất lượng nước thải, Quan trắc tự động và Quan trắc OnlineTrước tình trạng...
 • thap-trung-hoa-002

  THÁP TRUNG HÒA KHÍ CLO RÒ RỈ

  - Khí Clo là khí rất độc hại đối với con người và môi trường xung quanh. Do vậy phải có biện pháp an toàn lao động nên việc xử lý hơi Clo rò rỉ trong hệ thống...
 • fast-001

  GIẢI PHÁP DÒ TÌM RÒ RỈ CHỐNG THẤT THOÁT NƯỚC

  F.A.S.T. GmbH được thành lập từ năm 1985, với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiện cứu, phát triển, sản xuất và cung cấp thiết bị dò tìm rò rỉ, chống thất thoát nước trên mạng...
 • qt-nuoc-mat-result

  GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

  Quan trắc nước mặt tự động liên tục là quá trình quan trắc, phân tích các yếu tố tác động lên chất lượng nước trên nguồn nước cần giám sát một cách tự động và liên tục. Từ...
 • tqt-nt-01

  GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

  Đến thời điểm hiện tại, TVA Online Solution đã cung cấp và lắp đặt trên 100 trạm quan trắc nước thải, quan trắc tự động cho các KCNC, KCN và CCN hay nhà máy có nguồn xả thải...
 • tva-cems

  GIẢI PHÁP QUAN TRẮC KHÍ THẢI ( CEMS)

  Hệ thống quan trắc khí thải CEMS là giải pháp quan trắc liên tục khí thải ống khói trong các nhà máy phát thải ra ngoài không khí xung quanh.