tva-logo-website
page-thongbao

:: Quan trắc nước thải

  • tqt-nt-01

    GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

    Đến thời điểm hiện tại, TVA Online Solution đã cung cấp và lắp đặt trên 100 trạm quan trắc nước thải, quan trắc tự động cho các KCNC, KCN và CCN hay nhà máy có nguồn xả thải...