logo-tva
 • nuoc-sach

  QUAN TRẮC NƯỚC SẠCH

  Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  Mô tả tổng quan hệ thống
  Hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước sạch trên mạng lưới bao gồm các thành phần chính:
  + Tủ điện bảo vệ và cấp nguồn 220 VAC
  + Thiết bị phân tích : thiết bị đo clo dư, pH và độ đục…và thiết bị đo : lưu lượng và áp suất liên tục trên mạng lưới.
  + Thiết bị truyền thông : cập nhật liên tục kết quả đo về phòng điều khiển trung tâm (đặt tại văn phòng công ty) bằng SIM điện thoại.
  + Các chỉ tiêu quan trắc có thể hiển thị trên bản đồ google map, xuất báo cáo excel, vẽ biểu đồ, hiển thị dạng số…