tva-logo-website

:: Trung hoà khí Clo rò rỉ

  • thap-trung-hoa-002

    THÁP TRUNG HÒA KHÍ CLO RÒ RỈ

    - Khí Clo là khí rất độc hại đối với con người và môi trường xung quanh. Do vậy phải có biện pháp an toàn lao động nên việc xử lý hơi Clo rò rỉ trong hệ thống...