logo-tva
  • thap-trung-hoa-khi-clo-ro-ri

    THÁP TRUNG HÒA KHÍ CLO RÒ RỈ

    Khí Clo là khí rất độc hại đối với con người và môi trường xung quanh. Do vậy phải có biện pháp an toàn lao động nên việc xử lý hơi Clo rò rỉ trong hệ thống châm...