tva-logo-website
banner-san-pham-12345

:: Tin tức

Tin mới nhất
gp-quan-trac-nuoc-sach
Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc...
suntory-2
-  Ngày 27/10/2019 Công ty TNHH Kỹ Thuật TVA nhận được thông báo trúng thầu “ Thiết kế, cung cấp, lắp...
img-8816-compressed
- Hiện tại việc giám sát chất lượng nước sạch liên tục (Online) là một nhu cầu...
quan-trac-duoi-dat
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát...