logo-tva

TRẠM QUAN TRẮC THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP

tdh
 
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Nghị định 40/2019/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường trong đó có các thay đổi trong quy định về lắp đặt Trạm quan trắc nước thải tự động.

Quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP

1. Tại điểm b, khoản 2, điều 39:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

2. Tại khoản 3, điều 39
Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3.  Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

4. Các dự án quy định tại khoản 2 Điều này đang triển khai xây dựng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia;

THIẾT BỊ ĐO AMONI
Bộ hiển thị Amonia
- Kết nối sensor Amonia và có khả năng mở rộng lên đến 4 sensor
- Hiển thị LCD 480 x 272 pixel, độ rộng màn hình 95x93
- Tích hợp 4 ngõ ra 4-20 mA output, 6 ngõ relay
- Đính kèm ngõ ra USB, truy xuất dữ liệu
- Nguồn cung cấp : 90-265 VAC hoặc 24VDC
Sensor Amonium
- Kết nối trực tiếp với bộ điều khiển 50 Series
- Phương pháp đo : Ion chọn lọc - ISE
- Tích hợp sensor nhiệt độ
- Dãy đo: NH4: 0-100 ppm
- Tùy chọn thêm Nitrate ( NO3, Potassium, Chloride)
- Độ chính xác : +/-1 đến 3 mg/L hoặc +/-1 %
- Nhiệt độ làm việc : 0-50°C, áp suất max 1 bar, pH 4-10
- Vật liệu : thân sensor SS 316; nắp bảo vệ sensor PVC và NBR O-Rings
- Kích thước: mm 334 x 130,5 ( clearing nozzle included)
- Cable sensor : 10 mét,
- Cấp bảo vệ: IP68 Sensor
Model : S470 + 50 Series
Nhà sản xuất : Chemitec - Ý


Mọi yêu cầu, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại:

Võ Văn Biên (Mr.) |0911 499 498       |Phạm Mạnh Tiến (Mr.) |0918 979 498

 
255 views
Các tin khác
«   12  »