logo-tva

Chất lượng nước là gì?

Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, chất lượng này được đánh giá theo thang điểm tùy theo chỉ tiêu của mỗi quốc gia và lãnh thổ.

chat-luong-nuoc-song-da
 
Chất lượng nước được xác định bởi nhu cầu sử dụng cuối cùng của nó, các nguồn nước dùng cho sinh hoạt, nuôi trồng thủy hải sản, tưới tiêu sẽ có yêu cầu về chất lượng cao hơn các nguồn nước dùng cho thủy điện.

Các quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước hiện hành
+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt lục địa
+ QCVN 14-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt
+ TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp, tiêu chuẩn thải
128 views
Các tin khác
«   12  »